Zonnestroominstallaties laten inspecteren?

Neem contact op
RtB systems

Inspectie en aanleg van zonnestroominstallaties

RtB-Systems heeft ruime ervaring in het inspecteren en aanleggen van zonnestroominstallaties.

RtB-Systems is een vakbekwaam SCIOS Scope 12 erkend inspectiebedrijf met ervaring in het inspecteren van bedrijfsmatige en particuliere zonnestroominstallaties.

De SCIOS Scope 12-inspectie is sinds 2021 dé nieuwe inspectiemethode voor zonnestroominstallaties.

Door middel van inspecties is RtB-Systems in staat om beheerders en gebruikers van zonnestroominstallaties bij eventuele gebreken te informeren. Ook door middel van advisering tijdens de aanleg van een zonnestroominstallatie door RtB-Systems, worden er al in een vroegtijdig stadium eventuele gebreken en/of tekortkomingen aan het licht gebracht.  

Inspecties zijn een belangrijke ontwikkeling voor zonnestroominstallaties. Deze zorgen ervoor dat alle (nieuwe) zonnestroominstallaties vakkundig worden geïnspecteerd. Dat is voor het bedrijfsleven en de particulier belangrijk met betrekking tot veiligheid. Ook de verzekeringsinstanties stellen in toenemende mate eisen aan een zonnestroominstallatie. 

Wij leveren na inspectie een onafhankelijk advies voor eventuele reparaties of verbeterpunten.

 

Alarmsystemen installeren

 

Meterkast vervangen/aanpassen